Efektem finalnym każdej produkcji jest zapakowany towar. Gotowe kartony należy wtedy przetransportować do samochodów, które dowiozą dane ładunki do docelowego miejsca. W tym celu niezwykle funkcjonalne są oferowane przez nas manipulatory.

Umożliwiają one sprawne i precyzyjne przeniesienie kartonów w wybrane miejsce. Rozwiązania te, stosowane przy transporcie bliskim gotowych paczek, zwiększają bezpieczeństwo operatora, jak i transportowanego produktu.

Znajdą zastosowanie w niemal każdym zakładzie produkcyjnym czy hurtowni. Z pewnością maszyny te przyczynią się także do przyspieszenia procesu produkcji.

 

chwytanie-mechaniczne-1
chwytanie-mechaniczne-2
wersja-z-hakiem
chwytanie-mechaniczne
chwytanie-podcinieniowe
chwytanie-widami
chwytanie-za-hak